Opencampus


Mittuniversitetet i samverkan med Folkuniversitetet har enats om att vi, utifrån ett gemensamt samarbetsavtal, arbeta med inkluderingsfrågor. Arbetet inriktas på gemensamma inkluderande aktiviteter i integrationsarbetet med tyngdpunkt i region Västernorrland och Jämtland Härjedalen.

Handledarutbildning

Vill du bli handledare och arbeta för ett inkluderande samhälle? Då har vi kursen för dig! Läs mer och anmäl dig här!

Mittuniversitetet för inkludering

Studievägledning

Hela Europa, inklusive Sverige, står inför en stor utmaning i den rådande flyktingsituationen. Som universitet kan och vill vi bidra och hjälpa samhället i den utmaningen. Här har vi samlat våra forskare på området samt information om konferenser, utbildningar och andra relevanta initiativ

Mentorträff

Mittuniversitets Samverkansavdelning svarar sedan 2011 för ett Mentorprogram för studenter som vill öka sin kontakt med näringslivet. Programmet är en möjlighet att bygga starka nätverk för både mentorer och adepter.

Läs mer om mentorprogrammet

Intresseanmälan adept

I media

Utbytesstudenter i Östersund

Inslag om utställningen Här möts världen i Sveriges Radio under Mittuniversitetets Öppet hus för gymansieselever 7 november 2017.

Prisad journalist gästar Sundsvall – föreläser om krig och flykt: "Ett existentiellt drama". Artikel om författaren och journalisten Mustafa Cans föreläsning i Sundsvalls Tidning 13 sept 2017.

De slår ett slag för inkludering
Flera idrottsförbund har engagerat sig i Open Campus, bland annat Sundsvalls tennisklubb. "Idrott har en fantastisk kraft att förena människor", säger Urban Lundqvist, klubbens sportchef.

Maxida Märak om att vara artist, aktivist, kvinna – föreläser i Östersund
Artikel i Östersundsposten 17 maj 2017.

Röster som borde höras – migranters syn på integrationspolitik
Debattartikel i Sundsvalls Tidning 12 oktober 2016.