Opencampus


Mittuniversitetet i samverkan med Folkuniversitetet har enats om att vi, utifrån ett gemensamt samarbetsavtal, arbeta med inkluderingsfrågor. Arbetet inriktas på gemensamma inkluderande aktiviteter i integrationsarbetet med tyngdpunkt i region Västernorrland och Jämtland Härjedalen.

Missa inte!

Internationella studenter, G-huset, Östersund

Vill du vill träna och utveckla din svenska? Vi erbjuder Open lectures med start i höst där du får tillfälle att träffa andra och lära dig mer om Sverige.

Tid och plats
Campus Östersund:
Fredagar 9.30-12.00
Folkuniversitet Sundsvall:
Torsdagar 13.00-16.00

Open lectures är gratis och kräver ingen föranmälan eller registrering. Mer information om Open lectures hittar du här

I media

Utbytesstudenter i Östersund

Prisad journalist gästar Sundsvall – föreläser om krig och flykt: "Ett existentiellt drama". Artikel om författaren och journalisten Mustafa Cans föreläsning i Sundsvalls Tidning 13 sept 2017.

De slår ett slag för inkludering
Flera idrottsförbund har engagerat sig i Open Campus, bland annat Sundsvalls tennisklubb. "Idrott har en fantastisk kraft att förena människor", säger Urban Lundqvist, klubbens sportchef.

Maxida Märak om att vara artist, aktivist, kvinna – föreläser i Östersund
Artikel i Östersundsposten 17 maj 2017.

Röster som borde höras – migranters syn på integrationspolitik
Debattartikel i Sundsvalls Tidning 12 oktober 2016.

Mittuniversitetet för inkludering

Studievägledning

Hela Europa, inklusive Sverige, står inför en stor utmaning i den rådande flyktingsituationen. Som universitet kan och vill vi bidra och hjälpa samhället i den utmaningen. Här har vi samlat våra forskare på området samt information om konferenser, utbildningar och andra relevanta initiativ

Scholars at Risk

Mittuniversitetet har som det 14:e lärosätet i Sverige gått med i Scholars at Risk – ett globalt nätverk som jobbar för att skydda utsatta akademiker och lärosäten i oroliga delar av världen. Den svenska sektionen av Scholars at Risk koordineras från Göteborgs universitet och ett medlemskap innebär att vi tillhör ett globalt nätverk som tillsammans jobbar för att skydda utsatta akademiker och lärosäten. Anledningen till att vi gått med är för att ha möjligheten att engagera oss tillsammans med ett stort globalt nätverk och stötta det de gör både med att vara delaktig samt bidra med ekonomisk stöttning i form av medlemsavgiften.

Som medlem i Scholars at Risk stödjer Mittuniversitetet nätverkets arbete med att skydda hotade forskare, förhindra attacker på högre utbildningar samt främja den akademiska friheten. Förutom det finansiella och moraliska stödet kan Mittuniversitetet också välja att göra rent konkreta insatser, som att vara värdar för hotade forskare genom att tillfälligt låta dem komma hit och undervisa, forska eller göra studiebesök. Arbetet för Scholars at Risk kan också innebära att skriva överklaganden åt fängslade akademiker eller inbjuda medlemmar att dela med sig av sina berättelser.

Mentorträff

Mittuniversitets Samverkansavdelning svarar sedan 2011 för ett Mentorprogram för studenter som vill öka sin kontakt med näringslivet. Programmet är en möjlighet att bygga starka nätverk för både mentorer och adepter.

Läs mer om mentorprogrammet

Intresseanmälan adept