Handledarutbildning

Spara favorit 17 jul juli 2018

Vill du bli handledare och arbeta för ett inkluderande samhälle? Då har vi kursen för dig! För att skapa en meningsfull tillvaro och för att tillvarata kompetensen hos utrikesfödda så är det viktigt att praktikplatser är matchade efter yrkeserfarenhet och utbildning.

Det finns ofta ett motstånd mot att anställa en praktikant/lärling med annat modersmål och bakgrund, något som kan ha sin grund i osäkerhet runt egen förmåga. Vi tar därför initiativ och erbjuder arbetsgivare gratis handledarutbildning.

Detta är en handledarkurs för dig som funderar på vilka kunskaper samt egenskaper som krävs för att bli en ”bra” handledare. Kursen syftar på att ge dig grundläggande kunskaper och färdigheter i handledning. Du lär dig om handledningens teori och praktik och ges tillfälle att i färdighetsövningar samt i diskussioner öka din kunskap om handledningens betydelse.

Kursen ges under en dag, och två tillfällen på våra campusorter;
Sundsvall 3/5 kl. 09.00-16.00 Mittuniversitetet M207
Östersund 4/5 kl. 09.00-16.00 Mittuniversitetet G1350 

Gör din anmälan innan 19/4 på www.opencampus.nu eller maila lotta.brannstrom@miun.se 

Vi bjuder på lunch och fika. Välkommen!